Calendar Crestin Ortodox 2019

IANUARIE (31 zile) ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1M(†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (Anul Nou) 
2MÎnainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Harţi)
3JSf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
4VSoborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Zi aliturgică) (Harţi)
5SSf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Ajunul Bobotezei) (Post)
6D(†) Botezul Domnului (Boboteaza) 
(†) Duminica Botezului Domnului; Ap. Tit II, 11-14; III, 4-7; Ev. Matei III, 13-17; glas 7, voscr. 10
7L†) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
8MSf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica
9MSf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei (Post)
10J†) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei;
11V† Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie (Dezlegare la ulei şi vin)
12SSf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia (Sâmbăta după Botezul Domnului)
13DSf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe 
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 8, voscr. 11
14LSf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
15MSf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16MCinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul (Post)
17J†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria
18V† Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei (Dezlegare la ulei şi vin)
19SSf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
20D†) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu 
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 1, voscr. 1
21LSf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
22MSf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23MSf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Parinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic (Post)
24JSf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei (Tedeum)
25V†) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; † Sf. Bretanion episcopul Tomisului (Dezlegare la ulei şi vin)
26S† Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan
27D† Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa 
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 2, voscr. 2
28LSf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris
29MAducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30M†) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, ep. Romei (Dezlegare la ulei şi vin) 
31JSf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena
FEBRUARIE (28 zile) ziua 11 ore, noaptea 13 ore
1VÎnainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Muceniţe Perpetua şi Felicitas (Post)
2S(†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil 
3DSf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana 
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 3, voscr. 3
4LSf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie
5MSf. Mc. Agata şi Teodula
6MSf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare (Post)
7JSf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
8VSf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria (Post)
9SSf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului)
10D†) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina 
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 4, voscr. 4
11LSf. Ier. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12MSf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea
13MSf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei (Post)
14JSf. Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei
15VSf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria (Post)
16SSf. Sfinţit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Sf. Cuv. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului
17DSf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria (Începutul Triodului) 
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 5, voscr. 5
18LSf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei
19MSf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie
20MSf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion
21JSf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei
22VAflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu
23S† Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia
24D† Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului 
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 6, voscr. 6
25LSf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie
26MSf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor
27MSf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu (Post)
28J†) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mc. Nestor; Sf. Sfinţit Mc. Proterie
MARTIE (31 zile) ziua 12 ore, noaptea 12 ore
1VSf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Antonie (Post)
2SSf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor (Pomenirea morților – Moșii de iarnă)
3DSf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc 
Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei Judecăți); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 7, voscr. 7
4LSf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
5MSf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pusnicul (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
6M
Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
7JSf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
8V
Sf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
9S†) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză) 
10DSf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Lăsatul secului pentru Postul Mare) 
Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 8, voscr. 8
11LSf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talul Sf. Sfintit Mc.Pionie (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
12MSf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
13MAducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
14JSf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
15VSf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Post)
16SSf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Sâmbăta Sf. Teodor – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
17DSf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Dezlegare la ulei şi vin) 
Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 1, voscr. 9
18LSf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Post)
19MSf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Post)
20MSf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul (Post)
21JSf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Post)
22VSf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Post)
23SSf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Sâmbăta a II-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
24DÎnainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Dezlegare la ulei şi vin) 
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 2, voscr. 10
25L
(†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Dezlegare la peşte) 
26MSoborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima; Sfintii 26 de Mc. din Goţia (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)
27MSf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fiii lor (Post)
28JSf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Post)
29VSf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie (Post)
30SSf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula (Sâmbăta a III-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
31DSf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Dezlegare la ulei şi vin) 
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 11
APRILIE (30 zile) ziua 13 ore, noaptea 11 ore
1LSf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Post)
2MSf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Post)
3MSf. Cuv. Nichita Mărturisitorul si Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Post)
4JSf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Post)
5VSf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Post)
6SSf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Sâmbăta a IV-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
7DSf. Mc. Gheorghe Mărturisitorul, Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac. (Dezlegare la ulei şi vin) 
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 4, voscr. 1
8LSf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei (Post)
9MSf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Post)
10MSf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima (Denia Canonului cel Mare) (Post)
11J†) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifina (Dezlegare la ulei şi vin)
12V†) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Dezlegare la ulei şi vin)
13SSf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Sâmbăta a V-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
14D†) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Dezlegare la ulei şi vin) 
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 5, voscr. 2
15LSf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa (Post)
16MSf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia (Post)
17MSf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei (Post)
18JSf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ianina (Post)
19VSf. Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie (Post)
20S†) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina Atanasie si Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu (Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
21D
Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la peşte) 
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post – a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
22LSf. și Marea Luni; Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine şi apă)
23MSf. și Marea Marți; Sf. Mc. Valerie; (Slujba Sf. M. Mc. Gheorghe se va savarsi luni, a doua zi de Pasti, potrivit hotararii Sf. Sinod) (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine şi apă)
24MSf. și Marea Miercuri; †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Stefan, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Sf. Cuv. Elisabeta (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine şi apă)
25JSf. și Marea Joi; Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Pomenirea morților – Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei şi vin)
26VSf. și Marea Vineri – Scoaterea Sf. Aer; Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru)
27SSf. și Marea Sâmbătă; Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon (Post negru)
28D(Vecernia Învierii) 
(†) Învierea Domnului (Sf. Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
29L(†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă (Slujba se va savarsi astazi, potrivit hotararii Sf. Sinod); Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt. 
30M(†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei 
MAI (31 zile) ziua 14 ore, noaptea 10 ore
1MSf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora (Harţi)
2JAducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului
3V†) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Sfinttei Icoane a Maicii Domnului Siriaca de la Manastirea Ghighiu; †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie (Harţi) 
4SSf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor
5DSf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian 
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
6LSf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion
7MArătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
8M
†) Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia (Dezlegare la peşte)
9JAducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor
10V
Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie (Dezlegare la peşte)
11SSf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor
12D†) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului 
Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
13LSf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.
14MSf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont
15M
Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei; † Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei; (Dezlegare la peşte)
16JSf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru; † Sf. Cuv. Sila, Paisie si Natun de la Sihastria Putnei;
17V
Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan (Dezlegare la peşte)
18SSf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare
19DSf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon 
Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
20LSf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
21M†) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena 
22M
Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctoriţa (Înjumătățirea praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la peşte)
23JSf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa
24V
Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana (Dezlegare la peşte)
25S† A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin
26DSf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena 
Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
27LSf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul
28MSf. Sfintit Mc. Eutihie, Ep. Melitinei; Sf. Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului; Sf. Sfinţit Mc. Eutihie
29M
Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru (Dezlegare la peşte)
30JSf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie
31V
Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie (Dezlegare la peşte)
IUNIE (30 zile) ziua 15 ore, noaptea 9 ore
1SSf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian
2D†) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului 
Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
3LSf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula
4M†) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului
5M
Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid (Dezlegare la peşte)
6J(†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor
7V
Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim (Dezlegare la peşte)
8SSf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9DSf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata 
Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
10LSf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina
11MSf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii
12M
Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Dezlegare la peşte)
13JSf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru
14V
Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita (Dezlegare la peşte)
15SSf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin (Pomenirea morților – Moșii de vară)
16DDuminica a VIII-a dupa Pasti, Toate ale praznicului, Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12 
(†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile);
17L(†) Sf. Treime 
18MSf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm
19MSf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Harti)
20JSf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului
21VSf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Harti)(Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)
22S
Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Dezlegare la peşte)
23D
Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Dezlegare la peşte) 
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
24L
(†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; † Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †)Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Dezlegare la peşte) 
25MSf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie (Dezlegare la ulei şi vin)
26MSf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Post)
27JSf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Dezlegare la ulei şi vin)
28VAflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Post)
29S(†) Sf. Ap. Petru şi Pavel 
30D† Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ 
Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
IULIE (31 zile) ziua 14 ore, noaptea 10 ore
1L†) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian
2M† Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului
3MSf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului (Post)
4JSf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
5V† Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie (Post)
6SSf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Astie, episcopul Dirahiei
7DSf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi Acachie; Sf. Mc. Evanghel 
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
8LSf. M. Mc. Procopie şi Sf. Mc. Teodosia, mama sa; † Sf. Mc. Epictet şi Astion
9M(†) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Indrumatoarea de la Manastirea Neamt;Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov
10MSf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan (Post)
11JSf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra
12V
(†) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Mihai Maleinul (Dezlegare la peşte)
13SSoborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Golinduhia din Persia; Sf. Cuv. Sara
14DSf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul 
Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
15LSf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei
16MSf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
17MSf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie (Dezlegare la ulei şi vin)
18J†) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina
19VSf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Post)
20S†) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul 
21DSf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia 
Duminica a V-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
22LSf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23MAducerea Moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie şi Valeria; Sf. Mc. Trofim şi Teofil
24MSf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen (Post)
25JAdormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născatoare de Dumnezeu; Sfintii Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia
26V†) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma (Post)
27S† Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza 
28DSf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu 
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
29LSf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
30MSf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei (Lasatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
31MÎnainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea (Inceputul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Post)
AUGUST (31 zile) ziua 13 ore, noaptea 11 ore
1JScoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei şi vin)
2VAducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Post)
3SSf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Dezlegare la ulei şi vin)
4DSf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Dezlegare la ulei şi vin) 
Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
5LÎnainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Post)
6M
(†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)
7M†) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla;†) Sf. Cuv. Pafnutie – Parvu Zugravul Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa (Post)
8JSf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)
9VSf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post)
10SSf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfinţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Dezlegare la ulei şi vin)
11D†) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Dezlegare la ulei şi vin) 
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
12LSf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post)
13MMutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului) (Post)
14MÎnainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Post)
15J(†) Adormirea Maicii Domnului 
16VSf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec (Post)
17S†) Sf. Gheorghe PelerinulSf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs
18DSf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon 
Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare – potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
19LSf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla
20MSf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie
21MSf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust (Post)
22JSf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian
23VSf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului) (Post)
24SSf. Sfinţitţ Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
25DAducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit 
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
26LSf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
27MSf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28MSf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel (Post)
29J†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Post) 
30V†) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului (Post)
31SAşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina
SEPTEMBRIE (30 zile) ziua 12 ore, noaptea 12 ore
1D†) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 de Muceniţe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc)(Tedeum) 
Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11
2LSf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului
3MSf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist; † Sf. Cuv. Neofit si Meletie de la Manastirea Stanisoara;
4MSf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu (Post)
5JSf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
6VPomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie (Post)
7SÎnainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci)
8D(†) Naşterea Maicii Domnului 
Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Filipeni II, 5-11; Galateni VI, 11-18; Ev. Luca X, 33-42; XI, 27-28; Ioan III, 13-17; glas 3, voscr. 1
9LSf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău
10MSf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
11MSf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin (Post)
12JSf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)
13VÎnainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul si Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian (Post)
14S(†) Înălţarea Sf. Cruci (Post) 
15D†) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei 
Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 4, voscr. 2
16LSf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila
17MSf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi
18MSf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor (Post)
19JSf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont
20VSf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist (Post)
21SSf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci) (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci)
22D†) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin 
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 5, voscr. 3
23LZămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia
24MSf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25MSf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej (Post)
26J†) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27V†) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţarii Romaneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia (Post)
28S† Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh
29DSf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia 
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte – iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 6, voscr. 4
30LSf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani
OCTOMBRIE (31 zile) ziua 11 ore, noaptea 13 ore
1M(†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani 
2MSf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara (Post)
3JSf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4VSf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena (Post)
5SSf. Mc. Haritina şi Mamelta; † Sf. Cuv. Daniil si Misail de la Manastirea Turnu;
6D† Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida 
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 7, voscr. 5
7L† Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie
8MSf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
9MSf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia (Post)
10JSf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.
11VSf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila (Post)
12SSf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei
13D† Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie 
Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 8, voscr. 6
14L†) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie
15MSf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou
16MSf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin (Post)
17JSf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18V† Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân (Post)
19SSf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
20DSf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona 
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaților din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 1, voscr. 7
21L†) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22MSf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
23MSf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu (Post)
24JSf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin
25VSf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita (Post)
26S†) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir 
27D†) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor 
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Fapte XII, 1-11; Efeseni IV, 7-13; Efeseni II, 14-22; Ev. Matei X, 16-22; Luca VIII, 41-56; glas 2, voscr. 8
28L† Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep.
29MSf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie
30MSf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa (Post)
31JSf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah
NOIEMBRIE (30 zile) ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1VSf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia (Post)
2SSf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist (Sambata mortilor – Mosii de toamna)
3DSf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida 
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 3, voscr. 9
4LSf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
5MSf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
6MSf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Post)
7JSf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison
8V†) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri (Dezlegare la ulei şi vin) 
9S†) Sf. Ier. Nectarie din Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie
10DSf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest 
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 4, voscr. 10
11L† Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12M†) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13M†) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin)
14JSf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului)
15V†) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Inceputul Postului Naşterii Domnului) (Post)
16SSf. Ap. şi Ev. Matei (Dezlegare la ulei şi vin)
17DSf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei şi vin) 
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 5, voscr. 11
18LSf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac. (Post)
19MSf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei şi vin)
20MÎnainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Post)
21J
(†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte) 
22VSf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Post)
23S
† Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la peşte)
24D
Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Dezlegare la peşte) 
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat – păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 6, voscr. 1
25L
† Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)
26MSf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei şi vin)
27MSf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie (Post)
28JSf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la ulei şi vin)
29VSf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Post)
30S
†) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei (Dezlegare la peşte) 
DECEMBRIE (31 zile) ziua 9 ore, noaptea 15 ore
1D
Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României)(Tedeum) (Dezlegare la peşte) 
Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege); Ap. II Corinteni IV, 6-15; Ev. Matei XXII, 35-46; glas 7, voscr. 2
2LSf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Post)
3M
†) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldaruşani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
4M† Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin)
5J
†) Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la peşte)
6V
†) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte) 
7S
†) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la peşte)
8D
Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor (Dezlegare la peşte) 
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 8, voscr. 3
9L
Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama Proorocului Samuel (Dezlegare la peşte)
10MSf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la ulei şi vin)
11MSf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Post)
12J
†) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei;Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep. Ierusalimului (Dezlegare la peşte)
13V†) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la ulei şi vin)
14S
Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Dezlegare la peşte)
15D
Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Dezlegare la peşte) 
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși; Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 1, voscr. 4
16LSf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Post)
17MSf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la ulei şi vin)
18M†) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul Ierusalimului (Dezlegare la ulei şi vin)
19JSf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia (Dezlegare la ulei şi vin)
20VÎnainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Post)
21SSf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
22D†) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi Teodota (Dezlegare la ulei şi vin) 
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 2, voscr. 5
23LSf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Post)
24MSf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)
25M(†) Naşterea Domnului (Crăciunul) (Harţi) 
26JA doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mart., ep. Sardei 
27VA treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Marturisitorul (Harţi) 
28SSf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfinţit Mc. Glicherie preotul (Sâmbăta după Nașterea Domnului)
29DSf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu 
Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Prorocul și Sf. Iacob, ruda Domnului); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 3, voscr. 6
30LSf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon
31MSf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului) (Slujba in noaptea trecerii dintre ani)

Scroll to top
0