Ajutorul de înmormantare - Servicii funerare Bucuresti Ilfov
reduceri servicii funerare

Ajutorul de înmormantare

Compania Funerară se ocupă în locul dvs de întocmirea dosarului pentru obținerea ajutorului de deces și/sau a ajutorului de înmormântare. Deși acestea se referă la același eveniment sunt totuși două lucruri diferite, în funcție de sursa de unde se obțin banii.

Ajutorul de înmormântare este atribuit salariatului de către angajator și este o consecință a contractului de muncă, în timp ce ajutorul de deces este un drept obținut din calitatea de asigurat și se obține de la Casa Teriroială (Sectorială) de Pensii.

Ajutorul de înmormântare

Este o sumă stabilită prin contractul de muncă pentru situaţia în care un angajat are un deces în familie.

Conform legii, se consideră membru de familie:

 • soţul sau soţia;
 • copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
 • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Această sumă nu este un venit impozabil atât în cazul angajatului, cât şi în cazul altor persoane, dacă clauzele din contractele de muncă sau prevederile din legi speciale prevăd acordarea acestuia.

Ajutorul de deces

Reprezintă un drept conferit ca urmare a calităţii de asigurat. Cuantumul ajutorului de deces este o sumă fixă, care se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Ajutorul de deces cuvenit pentru decesul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit pentru decesul asiguratului sau al pensionarului.

În conformitate cu prevederile legale privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, cuantumul ajutorului de deces se stabileşte în condiţiile legii în cazul

 • a) asiguratului sau pensionarului, la 2.681 lei;
 • b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.341 lei.

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale se stat şi se acordă, la cerere, pe baza cerificatului de deces.

Ajutorul de deces se acorda dupa decesul pensionarului sau al unui membru din familia pensionarului care se afla in intretinerea sa. Ajutorul se acorda unei singure persoane care face dovada prin documnete fiscale ca a suportat integral sau partial cheltuielile de inmormantare. Persoanele indreptatite sa solicite ajutorul de deces sunt :

 • sotul/sotie supravietuitor, copii, parintii, tutorele, curatorul, mostenitorul;
 • orice alta persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Acte necesare solicitarii ajutorului de deces:

 • cerere tip
 • cupon pensie decedat ( de preferat din ultimele 3 luni )
 • certificat de deces (original + copie)
 • acte din care sa rezulte cheltuielile de deces*
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie)
 • dupa caz, certificatul de casatorie (original + copie) pentru sot / sotie, certificatul de nastere (original + copie) pentru fiu / fiica , actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator (original + copie).

Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data decesului.

Distribuie


Scroll to top
0