Ajutorul de inmormantare - Servicii funerare Bucuresti Ilfov
reduceri servicii funerare

Ajutorul de inmormantare

Compania Funerara se ocupa in locul dvs de intocmirea dosarului pentru obtinerea ajutorului de deces si/sau a ajutorului de inmormantare. Desi acestea se refera la acelasi eveniment sunt totusi doua lucruri diferite, in functie de sursa de unde se obtin banii.

Ajutorul de inmormantare este atribuit salariatului de catre angajator si este o consecinta a contractului de munca, in timp ce ajutorul de deces este un drept obtinut din calitatea de asigurat si se obtine de la Casa Teriroiala (Sectoriala) de Pensii.

Ajutorul de inmormantare

Este o suma stabilita prin contractul de munca pentru situatia in care un angajat are un deces in familie.

Conform legii, se considera membru de familie:

 • sotul sau sotia;
 • copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
 • parintii si bunicii oricaruia dintre soti.

Aceasta suma nu este un venit impozabil atat in cazul angajatului, cat si in cazul altor persoane, daca clauzele din contractele de munca sau prevederile din legi speciale prevad acordarea acestuia.

Ajutorul de deces

Reprezinta un drept conferit ca urmare a calitatii de asigurat. Cuantumul ajutorului de deces este o suma fixa, care se stabileste anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Ajutorul de deces cuvenit pentru decesul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit pentru decesul asiguratului sau al pensionarului.

In conformitate cu prevederile legale privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2016, cuantumul ajutorului de deces se stabileste in conditiile legii in cazul

 • a) asiguratului sau pensionarului, la 2.681 lei;
 • b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.341 lei.

Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale se stat si se acorda, la cerere, pe baza cerificatului de deces.

Ajutorul de deces se acorda dupa decesul pensionarului sau al unui membru din familia pensionarului care se afla in intretinerea sa. Ajutorul se acorda unei singure persoane care face dovada prin documnete fiscale ca a suportat integral sau partial cheltuielile de inmormantare. Persoanele indreptatite sa solicite ajutorul de deces sunt :

 • sotul/sotie supravietuitor, copii, parintii, tutorele, curatorul, mostenitorul;
 • orice alta persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Acte necesare solicitarii ajutorului de deces:

 • cerere tip
 • cupon pensie decedat ( de preferat din ultimele 3 luni )
 • certificat de deces (original + copie)
 • acte din care sa rezulte cheltuielile de deces*
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie)
 • dupa caz, certificatul de casatorie (original + copie) pentru sot / sotie, certificatul de nastere (original + copie) pentru fiu / fiica , actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator (original + copie).

Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, in cadrul termenului general de prescriptie de 3 ani, calculat de la data decesului.

Scroll to top
0